På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
14 december 2015, av Level Recruitment

Få ut mesta möjliga av era gruppintervjuer

En gruppintervju eller Assessment Center är bra alternativ till enskilda intervjuer på många sätt. Det är både tidseffektivt samtidigt som det ger en bra bild av hur en kandidat presterar i grupp. Ta del av våra tips kring när dessa metoder lämpar sig bäst samt hur du får ut mesta möjliga av intervjutillfället.

Det är inte helt ovanligt att rekryterare väljer att intervjua flera kandidater samtidigt. Det kan vara i situationer där flera personer ska tillsättas på samma typ av position eller till en tjänst som kräver bra ledarskap och problemlösningsförmåga.

Assessment Center

En variant av en gruppintervju är ett Assessment Center, där man går i från det mer traditionella sättet med rena intervjufrågor och istället låter kandidaterna arbeta i case. På så sätt får man en bra bild av hur kandidaterna presterar i grupp. Vem tar ledarrollen? Är det någon som pratar bara för pratandets skull? Vem samarbetar väl med andra? Vilka tar plats?

Ha en tydlig målsättning

Det blir automatiskt fler bollar att hålla i luften när man intervjuar flera kandidater samtidigt. Ha därför en tydlig målsättning klar. Är syftet att identifiera ledarskapskvaliteter? Leta då specifikt efter dessa. Vill du ställa kandidaternas kunskaper mot varandra? Ha då klart för dig vilka kunskapsområden som är relevanta för tjänsten. Skriv en tydlig agenda till intervjun med vilka frågor som ska ställas, hur de ska ställas, vilka eventuella case som ska genomföras samt vad du förväntar dig få ut av respektive del.

Välj gruppintervju när tjänsten kräver det

Gruppintervjuer är ett bra sätt att effektivisera rekryteringsprocessen på men man bör ha i åtanke att inte alla typer av tjänster lämpar sig för formatet. Fördelarna med en gruppintervju är dock många. Förutom att se tecken på bra ledarskap och problemlösningsförmåga är det en passande metod för att se hur kandidater hanterar stress, hur kommunikationen i grupp ser ut samt vilka kunskaper respektive sökande har. Om den aktuella tjänsten efterfrågar detta så sparar du mycket tid genom att träffa fler intressanta kandidater samtidigt.

Ge rätt förutsättningar till kandidaterna

Tänk på att inte ha för många kandidater på plats samtidigt. Om 10 personer ska intervjuas, dela hellre upp gruppintervjun vid två tillfällen. Det underlättar för dig som rekryterare men framför allt skapar du bättre förutsättningar för kandidaterna. För att undvika en felrekrytering är det viktigt att varje person ges möjlighet att visa vad de går för och i för stora grupper med begränsad tid blir det svårare. Man bör därför alltid dessutom vara två rekryterare under varje intervjutillfälle – en som ställer frågor, presenterar case och liknande samt en som fokuserar på att observera kandidaterna.

Stort lycka till i jakten på rätt kandidat!

Få ut mesta möjliga av era gruppintervjuer

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}