Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Rätt kandidater med personlighetstester

Testverktyg är ett komplement inom rekrytering för att säkerställa de egenskaper som efterfrågas hos kandidaten. Level har testcertifierade rekryteringskonsulter och kan erbjuda ett flertal av SHL:s mest erkända tester.

OPQ är ett mycket beprövat och använt personlighetsformulär vid rekrytering. Genom ett självskattningsformulär kommer egenskaper fram hos en kandidat som kan vara av stor vikt för den aktuella tjänsten.

Scenarios mäter arbetsrelaterade ledarskapskvaliteter och tillhör en kategori av arbetspsykologiska tester som kallas arbetssimulering. Scenarios är ett utmärkt testverktyg vid rekrytering av chefer eller personer med stort ledaransvar.

Numeriskt- och verbalkritiskt färdighetstest är arbetspsykologiska färdighetstester från CEB/SHL som mäter en kandidats verbala och numeriska förmåga.

Induktivt färdighetstest är ett arbetspsykologiskt färdighetstest som mäter en kandidats logiska tänkande.

Level kan erbjuda olika typer av språktester, såsom engelskatest med inriktning mot såväl skriftlig som muntlig förmåga. I de fall vi inte kan erbjuda ett visst språktest själva arbetar vi med samarbetspartners för att säkerställa en kandidats språkkunskaper.

Personlighetstester hjälper er välja rätt kandidat

När man står med två starka kandidater uppstår ett svårt beslut. Här kan ett personlighetstest vara rätt verktyg för att hitta den rätt personen för positionen. Vi erbjuder ett flertal olika tester från SHL/CEB, alla med målsättningen att bedöma om en kandidat passar för en viss tjänst på ert företag.


Ladda ner våra kostnadsfria guider inom rekrytering: