Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Rekrytering med search

Level erbjuder en helhetslösning inom rekrytering där både annonsering, nätverk, databaser och search ingår.

Level skiljer sig åt genom att erbjuda search som en naturlig del i rekryteringsprocessen. Detta ger en heltäckande bild av de kandidater som finns på marknaden.

För oss innebär search att en kartläggning sker av den relevanta marknaden, för den specifika tjänsten. Kandidater som inte är aktivt sökande, men som har den specialistkompetensen som efterfrågas, kontaktas. Detta leder till en mer kostnads- och tidseffektiv process.


Ladda ner våra kostnadsfria guider inom rekrytering: