Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Kandidatutvärdering

Behöver du ett expertutlåtande av en kandidat eller har du en redan anställd person som du vill ha hjälp att utvärdera inför exempelvis en ny tjänst inom företaget?

Level kan genom tjänsten Kandidatutvärdering hjälpa dig med detta. Ibland kan ett utlåtande av en extern part ge nya perspektiv på kandidatens förmåga och kompetens. Kandidatutvärdering är lämpligt att använda vid såväl nyrekrytering som vid omorganisation och befordran.

I Levels kandidatutvärdering ingår:

Analys av tjänsten 

Rekryteringskonsulten genomför tillsammans med kunden en analys av den aktuella tjänsten som kandidatutvärderingen gäller. Detta görs för att kunna bilda sig en uppfattning om de kriterier och egenskaper som krävs för tjänsten.

Djupintervju 

Här genomförs en djupare granskning av kandidatens CV, erfarenhet och personlighet vid en personlig intervju med en rekryteringskonsult.

Test alternativt referens 

Här kan du välja mellan att genomföra ett test såsom ett OPQ eller alternativt låter du Level ta en referens för att få en neutral bild av kandidaten.

Återkoppling 

Återkopplingen sker muntligen eller skriftligen till dig som kund i form av en sammanfattning av intervjun och test alternativt referens. Detta sker för att du ska få en klar rekommendation baserat på den utvärdering som är genomförd av kandidaten.


Ladda ner våra kostnadsfria guider inom rekrytering: