Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Delar av process

Sköter du rekryteringen av dina medarbetare själv, och behöver hjälp i din egen rekryteringsprocess?

Level erbjuder dig möjligheten att få hjälp med utvalda delar av din rekryteringsprocess. Ett exempel kan vara att ni själva sköter rekryteringen men vill ha hjälp med:

Urval

En gallring av de inkomna ansökningarna sker där vi matchar kompetens, erfarenhet och personlighet mot den annons eller kravprofil som du som kund har presenterat.

Svarshantering 

Level sköter all kommunikation via mail och telefon med kandidaterna löpande under rekryteringsprocessen.

Telefonintervju 

Vi genomför en kortare intervju per telefon för att säkerställa de kriterier du som kund önskar.

Djupintervju 

Här genomförs en djupare granskning av kandidatens CV, erfarenhet och personlighet vid en intervju med en rekryteringskonsult. En muntlig eller skriftlig sammanfattning levereras till dig som kund.

Referenstagning 

För att få en neutral bild av kandidaten kontaktas ett förutbestämt antal referenser. Detta sammanfattas muntligen eller skriftligen.

Level erbjuder även tester och annonseringsmöjligheter till dig som kund. Vi kan skräddarsy en kostnadseffektiv lösning som passar just dig utifrån dina behov och önskemål.


Ladda ner våra kostnadsfria guider inom rekrytering: