Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig som kund en helhetslösning när det gäller rekrytering.

Level erbjuder skräddarsydda lösningar inom specialistrekrytering med search samt headhunting. Oavsett vilket alternativ som du som kund väljer att köpa arbetar Level med situationsanpassade djupintervjuer och noggrann referenstagning för att nå så hög kvalitet som möjligt i våra rekryteringsprocesser.

För oss innebär search att en kartläggning sker av den relevanta marknaden, för den specifika tjänsten. Kandidater som inte är aktivt sökande, men som har den specialistkompetensen som efterfrågas, kontaktas. Detta leder till en mer kostnads- och tidseffektiv process.

Vi kan erbjuda kompletta lösningar där annonsering, nätverk, databaser och search är inkluderat. Level skiljer sig åt genom att erbjuda search som en naturlig del av rekryteringsprocessen. Detta innebär att vi också når kandidater som för tillfället inte aktivt söker ett nytt jobb.

Du har även möjlighet att köpa enbart kompletterande tjänster i form av exempelvis arbetsrelaterade tester, delar av en process, annonsering eller second opinion.


Ladda ner våra kostnadsfria guider inom rekrytering: