På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekrytering inom Industri & Handel

Kontakta oss

Rekrytering inom Industri & Handel

Krav på förnyelsebar energi och miljövänligt framtagna produkter är för många företag en utmaning. Hur effektiviserar man sina processer för att maximera produktionen utan att använda mer råvaror?

Global uppvärmning och kärnkraft är flitigt debatterade ämnen. Oavsett vilken åsikt man är av måste vi alla arbeta mot en hållbar utveckling för nästa generation. Level hjälper företag att ta nästa steg mot en hållbar utveckling genom att rekrytera den specialistkompetens som krävs. Vår värld blir allt mer global, vilket ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Detta innebär att du som arbetsgivare måste ligga i framkant för att kunna attrahera rätt kompetens. Kraven på specialistkunskap blir allt större inom teknik- och ingenjörsbaserade tjänster där internationell erfarenhet blir alltmer efterfrågad.

Inom Industri rekryterar Level bland annat inom branscherna telekom, fordon, transport, energi och processindustri med allt från specialister inom vatten, el och kärnkraft till ingenjörer med inriktning mot CAD och FoU.

Inom Handel arbetar vi främst inom FMCG-området samt logistik och inköp. Vi täcker områden inom både tillverkning och försäljning både inom detalj- och partihandel.

Rekrytering av Civilingenjörer, Projektledare och Testledare m.fl.
Är ni i behov av att rekrytera projektledare eller civilingenjörer? Då har vi rätt kandidater. Vi hjälper våra kunder rekrytera bland annat: Civilingenjörer, Testledare, Elektronikingenjörer, Konstruktörer, Projektingenjörer, Projektledare, Processingenjörer, Driftingenjörer, Verifierare, CAD-ingenjör, Utvecklare, Forskningsledare, Inköpare, Logistikchefer, Kategorichefer, Brand managers, Category manager, Consumer Insight, Produktspecialister, Lagerchefer, Butikschefer.

Referensuppdrag inom Industri & Handel