På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Rekrytering inom Bygg & Fastighet

Kontakta oss

Rekrytering inom Bygg & Fastighet

Att bygga och förvalta för framtiden.

Med framtiden i fokus ställs stora krav på att utveckla infrastrukturen och miljötänkandet inom bland annat fastighetssektorn. I en bransch som ständig är under förändring måste du ligga i framkant. Hur får du rätt personer att bidra till utvecklingen inom infrastruktur, nybyggnation och förvaltning? Kraven på företagen ökar allt mer vilket i sin tur kräver mer nischad kompetens.

För att kunna rekrytera till denna komplexa bransch har Level Recruitment specialiserat sig inom tre områden;

  • Bygg & Anläggning
  • Fastighet
  • Teknik

Att hitta rätt kompetens inom dessa områden kräver ett stort nätverk och god erfarenhet av att arbeta med search. Level har under många år tillsatt hundratals rekryteringar inom Bygg & Fastighet, inom såväl privat som offentlig sektor. Vi vågar påstå att vår vana av tillsättningar inom området är svår att slå tack vare våra erfarna och nischade rekryteringskonsulter.

Level rekryterar kompetens inom projektledning & produktion, fastighetsförvaltning & tekniskt underhåll samt på de flesta nivåer inom teknikkonsultbranschen. Vi arbetar även med samhällsbyggnad och fastighetsekonomiska tjänster inom såväl retail, etablering och facility management.

Rekrytering av Arbetsledare, Fastighetschefer och Projektledare m.fl.
Är ni i behov av att rekrytera arbetsledare eller en fastighetschef? Då har vi rätt kandidater, vi hjälper våra kunder rekrytera bland annat: Fastighetschefer, Projektledare, Investment Managers, Asset Managers, Analytiker, Värderare, Uthyrare, Förvaltare, Driftchefer, Projektörer, Platschefer, Arbetsledare, Kalkylatorer, Arkitekter, Energicontrollers, Teknikkonsulter & Miljökonsulter.

Aktuella artiklar

2 januari 2020, av Level Recruitment

“Bristfällig onboarding kan leda till lägre prestation”

Hanna, varför är onboarding så viktigt på ett företag? – Företag vill och behöver vara attraktiva arbetsgivare. Hur du tar emot och stimulerar den nya chefen ...
Referensuppdrag inom Bygg & Fastighet