Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Affärsidé, mål & visioner

Affärsidé
Level är ett specialistrekryteringsföretag som arbetar aktivt med search och headhunting. Vi levererar heltäckande tjänster med fokus på specialister och ledare inom svenskt näringsliv.

Mål
Levels mål är att erbjuda våra kunder de mest kostnads- och tidseffektiva lösningarna avseende specialistrekrytering med search samt headhunting.

Vision
Level ska bli Norra Europas ledande specialistrekryteringsföretag inom våra specialistområden.