Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
Undvik fallgropar vid chefsrekrytering
30 oktober 2019, av Level Recruitment

Så undviker du fallgroparna vid en chefsrekrytering

Ibland sker felrekryteringar när vi ska tillsätta chefsroller – det är svårt att komma ifrån. Det vi dock kan göra för att förhindra det, är att känna till de fallgropar som finns. Det vill säga – när blir det fel och varför? I det här blogginlägget presenterar vi de vanligaste anledningarna till varför det blir fel i chefsrekryteringar, och hur du kan undvika dem redan i onboarding-processen. Du kommer även få tips på hur du kan hjälpa en chef in i sin nya roll.

När går det fel?

Det finns några vanliga fallgropar som faktiskt går att undvika om den nya chefen är förberedd på de utmaningar som kan dyka upp. Några exempel på sådana är:

 

  • Hen blir fast i sig själv, sina egna mål och sin pliktkänsla och saknar därför förmågan att läsa in helheten i uppdraget.
  • Svårighet att lämna sin tidigare roll som inte alltid är funktionell i det nya sammanhanget – till exempel inom interna roll-förflyttningar där omgivningen håller kvar chefen i gamla funktioner.
  • Svårighet att hantera trycket från både sin chef och sina medarbetare – behöver kunna kommunicera och agera olika beroende på situation.
  • Ser sitt eget uppdrag som viktigast istället för att se hela verksamhetens behov och se sin egen roll som en del i kedjan.


Så undviker du dessa fallgropar

För dig som introducerar chefer in i sina nya positioner finns det ett ansvar i att förbereda den nya chefen för sin kommande roll. Det är otroligt viktigt för att sätta rätt förväntningar från start. Det blir svårare att justera en problematik som uppstått ju längre tid den nya chefen suttit på sin position. Här följer några tips kring hur det kan se ut när du hjälper en ny chef in i sin roll:

 

  • Gå bredvid den nya chefen och försäkra dig om att hen vågar lämna vissa tidigare beteenden för att kunna ta sig an nya. Hur chefen använder sina förmågor kommer att vara avgörande för att lyckas.
  • Förklara den viktiga balansen mellan behoven i företaget, och de förmågor den nya chefen har. Det är omöjligt att vara stark inom alla ansvarsområden en chef måste hantera, men beteenden kan tränas upp om du ser till att den nya chefen har ett bra bollplank och får bra feedback.
  • Hjälp chefen att förstå vilka de viktigaste ansvarsområdena är – vad målen är samt vad som förväntas av hen.
  • Se till att den nya chefen får se verksamhetens nuläge men också önskade läge – befinner ni er just nu i förändring, tillväxt eller kanske nedskärning?


Sammanfattningsvis är onboarding och rätt förväntningar på den nya chefen a och o – för att undvika att det går fel. Tydlighet och feedback är också två viktiga nyckelord för dig som hjälper den nya chefen in i sin nya position.

Lycka till!

Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att hitta rätt ledare vid en chefsrekrytering? Ladda ner Guiden för dig som ska rekrytera en chef. 

Så undviker du fallgroparna vid en chefsrekrytering

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}