Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
John Mellkvist: “Att arbeta mot ålderism har ett viktigt signalvärde”
3 februari 2020, av Level Recruitment

John Mellkvist: “Att arbeta mot ålderism har ett viktigt signalvärde”

När är man egentligen för ung eller för gammal för att ta sig an vissa uppdrag? Är ålder ens en relevant aspekt i yrkeslivet? För att vidga perspektivet på dessa frågor träffade vi kommunikationsexperten John Mellkvist som arbetat med frågor om ålderism under flera år.

Foto: Magnus Ragnvid

Åldersdiskriminering kan påverka unga och gamla lika mycket, men på olika sätt. Det står klart efter vårt samtal med John. Hans eget engagemang för frågor som rör åldersdiskriminering, eller ålderism som de bakomliggande åldersfördomarna också kallas, grundar sig till mångt och mycket i hans intresse för framtiden.

- Det går inte att bortse från att genomsnittsåldern ökar. Befolkningen blir allt äldre, vilket gör att nya frågor får större uppmärksamhet. I Silicon Valley ser vi exempelvis ett stort och ökande fokus på life science. Åldersfrågan har blivit en framtidsfråga, men det påverkar oss redan idag.

Hur märks ålderism av i Sverige idag?

- Det generella svaret är att personer inte får vissa tjänster till följd av att de har “fel” ålder. Det påverkar alltså inte bara äldre utan även yngre. Unga människor flyr företag för att de hålls tillbaka och inte blir tagna på allvar. De äldre tappar motivation och energi för att de inte blir erbjudna nya karriärsteg, de får en bild av att tåget har gått.

John utvecklar sina tankar och ringar in den bakomliggande problematiken.

- Arbetsgivare sållar idag ut personer baserat på ålder istället för kompetens. Det är fullt mänskligt att vi skapar fördomar baserade på sådana ytliga faktorer. Utmaningen ligger i att komma till insikt om fördomarna och hantera dem. Åldern ska inte avgöra vilken tjänst man får. 

Finns det några åldersmässiga brytpunkter? När går man från att betraktas som junior till senior?

- Enligt en undersökning bland rekryterare på Linkedin så svarade en tredjedel att man är senior när man passerat 40 års ålder. Senioritet har dock blivit ett misshandlat ord som snarare fokuserar på ålder än vad man faktiskt kan och klarar av. En åldersmässigt junior person som Greta Thunberg för sig till exempel mer naturligt med världsledare som Barack Obama än vad många av Obamas jämnåriga skulle göra. Det är din erfarenhet och kompetens som ska ligga till grund för huruvida du betraktas som senior eller inte, inte åldern. Ibland är det kopplat till ålder, men det behöver inte vara så. Den bästa beskrivning av senioritet jag vet är ”Erfarenhet av många svåra saker” just eftersom den inte är låst till antal levnadsår.

Vad kan arbetsgivarna göra?

Många kan säkert känna igen sig i Johns resonemang om att åldern uppfattas som definierande för vad en person är kapabel till. Frågan är hur man ändrar på en sådan attityd. Sociala strukturer är svåra att bryta över en natt. John berättar hur han ser på arbetsgivarnas ansvar.

- För det första är det lätt att titta på hur andra gör i exempelvis en rekryteringsprocess. Samma profil ska tillsättas till samma tjänst, inte sällan baserat på just ålder. Våga knäcka den ramen och se till fakta istället. För det andra tror jag på mentorskapsprogram av alla slag. Låta unga och gamla mötas och lära av varandra internt.

Utnyttja kompetensresurserna

Ett företag har otroligt många olika kompetenser samlade under samma tak. Genom att frigöra och utnyttja de resurserna kan man fortbilda de anställda. Det ökar samhörigheten och lojaliteten I organisationen genom att fler är beredda att investera mer tid i företaget. Det genererar affärsvärde, menar John.

- Instifta ett omvänt mentorskapsprogram. Låt de unga coacha de äldre. Det kommer bygga broar över generationsgränserna i företaget, vilket i sin tur ger synergieffekter. Det skapar en kultur där man vågar dela kunskap med varandra men också mer öppet ifrågasätta sina egna och andras tankemönster. Kunskapsutveckling gör att de äldre medarbetare förlänger sina karriärer. Det får också effekten att de yngre dito känner ett ökat förtroende i att dela med sig av sina kunskaper, men även få ta del av det som de äldre gått igenom.

Avslutningsvis tror John att en sådan insats skulle ge många positiva ringar på vattnet. Inte bara för bolagets varumärke, utan även dess faktiska resultat.

- Effekten blir ett viktigt signalvärde utåt om att ni är ett företag som satsar på kunskapsutveckling och tar era anställda på allvar. Det är oerhört attraktivt hos en arbetsgivare. Kan ni attrahera de största talangerna på arbetsmarknaden har ni givetvis störst möjligheter att utveckla verksamheten och skapa verkligt mervärde för företaget och era anställda.

John Mellkvist: “Att arbeta mot ålderism har ett viktigt signalvärde”

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}