Rekryteringsbloggen

Tillbaka till alla blogginlägg
12 september 2018, av Level Recruitment

Hur axlar du dina olika roller som chef?

Hur medveten är du om de roller du förväntas ta på dig i olika sammanhang? Bara under en vecka kan du som chef behöva växla mellan flera olika roller – ena sekunden är du projektledare, andra ledningsgruppsmedlem och tredje säljare. Vi har pratat med Hanna Carlson, senior konsult och ägare av Uttakleiv AB, om hur du applicerar rätt roll på rätt sammanhang.

Vad ska man tänka på när man går in i en ny roll?

– Tänk dig att du ska fånga målet och därmed behovet i varje sammanhang och utforma din roll därefter – hur behöver du agera för att åstadkomma mest nytta just här? En roll kan beskrivas som de beteenden eller de förmågor som du använder dig av i en viss situation. Med andra ord hur du beter dig och agerar för att nå ett speciellt mål. Roller finns även i den privata sfären – för visst beter du dig olika beroende på om du är med ditt barn, din partner eller din granne? Du anpassar dig efter din omgivning, helt enkelt. Roller handlar inte om att spela ett spel eller ta på sig en mask. Det handlar om att använda de delar av dig som är funktionella i situationen. Ingen av oss använder hela vårt jag i de situationer vi går in i.

Vilka misstag kan uppstå när man som chef ska växla mellan olika roller?

– Vissa chefer tar sig inte tid att stanna upp och reflektera innan de går in i ett nytt sammanhang, vilket kan leda till att de agerar på ett sätt som inte hjälper gruppen att lösa sitt uppdrag. När du till exempel sitter i ett medarbetarsamtal har du en roll och som medlem av ledningsgruppen har du en annan. Det är viktigt att klargöra vad sammanhanget har för mål och kräver av ”rolltagandet” från dig och de andra som deltar i gruppen eller mötet. För att bidra som bäst behöver du vara beredd att växla funktion beroende på sammanhang – och välja att se att en roll inte är samma sak som en befattning.

Det är en risk att man fastnar i roller som man är duktig på. Är du till exempel stark och tydlig i att sätta ramar, mål och visioner, händer det att du kliver fram och driver i sammanhang där du behöver ta ett steg tillbaka. Fast sammanhanget kanske kräver något helt annat – till exempel en chef som släpper taget, coachar och låter medarbetarna ta eget ansvar. Det är viktigt att alltid se till verksamhetens behov och gruppens uppdrag. Vissa slår pendeln för långt när de vill byta roll och tänker till exempel att ”jag har en tendens att bli för styrande och tala för mycket, så nu ska jag vara tyst”. Det blir en passiv roll, som inte bidrar och som också skapar osäkerhet hos andra. Då gäller det att tänka ”hur kan jag ta en annan roll men ändå vara aktiv?”. Utgå inte bara från dina egna förväntningar och tolkningar av rollen, utan se också till att fråga personerna runt omkring dig.

Vilken tycker du är den viktigaste rollen man har som chef?

– Du kan aldrig glömma bort ditt ledarskap i relation till människorna i verksamheten. Även om dina medarbetare är självgående i många stycken, så behövs du i en funktion av att hjälpa dem att tolka sitt uppdrag – både som grupp och individuellt. Du behöver finnas där för att underlätta, stimulera, öppna upp gränssnitt i organisationen och coacha. Även de mest effektiva grupper behöver stöd i form av ett bra ledarskap. För att undvika att fastna i ditt eget perspektiv är det också viktigt att involvera dina medarbetare. Fråga vad de behöver från dig för att lyckas i sitt uppdrag just nu. Är det en operativ ledare som är här och nu? Eller kanske någon som tar ett steg tillbaka och hjälper organisationen att fatta strategiska beslut?

Vilka egenskaper behöver alla chefer ha?

– Det finns många bra chefer som är väldigt olika, men verksamhetsintresse, nyfikenhet, prestigelöshet och ledarskap är några av de viktigaste egenskaperna. Om du inte är tillräckligt nyfiken och intresserad av verksamheten, är du inte heller uppmärksam på vad som behöver göras. Du behöver också vara nyfiken för att förstå din egen roll i olika sammanhang. Prestigelöshet är viktigt för att du ska vara beredd att ta dig an olika roller och inte styras av att alltid behöva visa mandat. För att göra ett bra jobb som chef behöver du överlag bry dig mer om att frågan kommer i mål och mindre om att det var du som gjorde det. Sist men inte minst har vi din förmåga att leda en grupp – när du antar en roll är det viktigt att situationsanpassa och se att ledarskap kan utföras på många olika sätt. Tänk utifrån och in. Ditt ledarskap i sig är inte en roll utan en rörlig funktion som du ska plocka med dig in i samtliga sammanhang.


Hanna Carlson, senior konsult och ägare till Uttakleiv AB

Hanna Carlson är verksam som senior konsult och ägare till Uttakleiv AB, och har många års erfarenhet av både strategisk och operativ chefsförsörjning. Hon är beteendevetare med över 15 års erfarenhet av strategisk affärsnära HR och verksamhetsutveckling, både som HR-chef och som seniorkonsult med uppdrag att coacha och leda förändrings- och utvecklingsarbete för både enskilda chefer, ledningsgrupper och organisationer.

Besök hennes webbplats www.uttakleiv.se för att läsa mer.

Hur axlar du dina olika roller som chef?

För att söka tjänsten, fyll i uppgifterna nedan. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Lycka till!
{{file.name}}