Kolla in vår nya kunskapsbank, fylld med information och guider att ladda ned. Till Kunskapsbanken

Chef

Vem är framtidens chef?

Denna fråga ställer sig många företag när de ska utveckla verksamheten och nyrekrytera. Det ska vara en mångkonstnär som kan lyfta bolaget till nya nivåer – en person som kan gå in och axla ett stort ansvar. Det sker generationsskiften, uppköp och försäljningar på en ständigt föränderlig marknad. Detta ställer stora krav på chefer och framtida ledare.

Var hittar man de rätta guldkornen?  En stor andel av cheferna i svenskt näringsliv är inte aktivt sökande efter ett nytt jobb, vilket gör dessa rekryteringar mer intressanta och utmanande.

Level har lång erfarenhet och djup kunskap av att rekrytera chefer till olika befattningar och på olika nivåer inom näringslivet. Detta gör att du kan känna en trygghet och säkerhet när vi åtar oss just ditt uppdrag.

Vi arbetar med chefer inom alla våra olika specialistområden.

Exempel på chefspositioner:

Ekonomidirektör, Finansdirektörer, HR-Chefer, Inköpschefer, Marknadsdirektörer, IT-chefer, Gruppledare, Teamledare, Utvecklingschefer, Avdelningschefer, Marknadsansvariga, Ekonomichefer, Administrativa chefer & Facility Managers.


Ladda ner våra kostnadsfria guider inom rekrytering: